Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Fekalno kanalizacijsko omrežje STRUŽEVO

Naročnik: Mestna občina Kranj

Lokacija: Struževo

Spletna stran: www.kranj.si

Podatki o projektu

Leto zaključka: 2007

Naše storitve na projektu

V delu naselja Struževo je že izdelano fekalno kanalizacijsko omrežje. V bližnji prihodnosti je predvidena izgradnja novega dela fekalne kanalizacije z iztokom v obstoječo čistilno napravo Kranj. Prispevno območje obsega jugozahodni in južni del naselja Struževo s približno 135 stanovanjskimi objekti. Odpadne vode obravnavanega območja se vodijo gravitacijsko ter preko črpališč in tlačnih vodov do obstoječega povezovalnega kanala.

Projektna rešitev obsega tudi obnovo in prestavitev vodovoda, ki je zasnovana tako, da bo javni vodovodni sistem lahko zagotavljal zadostno količino sanitarne in požarne vode, kakor tudi ustrezne tlačne razmere.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!