Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Infrastrukturna ureditev naselij BITNJE - ŽABNICA

Naročnik: Mestna občina Kranj in Komunala Kranj javno podjetje d.o.o.

Lokacija: Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje

Spletna stran: www.kranj.si

Podatki o projektu

Bruto površina: 168 ha

Leto zaključka: 2012

Naše storitve na projektu

Zaradi kompleksnejšega urejanja nove in obstoječe komunalne infrastrukture, je Mestna občina Kranj v sodelovanju s Komunalo Kranj, pristopila k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za izgradnjo komunalne infrastrukture v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje.

Z OPPN so bila določena merila in pogoji za izgradnjo komunalne infrastrukture v naslednjem obsegu:

  • fekalna in meteorna kanalizacija,
  • vodovod in javna razsvetljava,
  • fekalna kanalizacija,
  • meteorna kanalizacija (odvodnjavanje s cest in javnih površin),
  • javna razsvetljava in
  • obnova cest na delih kjer se bo izvajala izgradnja komunalne infrastrukture.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!