Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Komunalna infrastruktura na delu območja OPPN v BREŽICAH

Naročnik: Hofer trgovina d.o.o.

Lokacija: Brežice

Spletna stran: www.hofer.si

Podatki o projektu

Leto zaključka: 2011

Naše storitve na projektu

Na območju OPPN 21/C2/1/423-CU je investitor zgradil cesto »A« s pripadajočo komunalno infrastrukturo. Cesta »A« se navezuje na Finžgarjevo ulico in Ul. Kozjanskih Borcev (SZ del OPPN) ter Pleteršnikovo ulico (JV del OPPN). Sočasno s komunalno infrastrukturo so se uredile tudi površine za pešce in kolesarje.

Skupna dolžina nove ceste znaša 222 m.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!