Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Komunalna ureditev vasi VOKLO in VOGLJE

Naročnik: Občina Šenčur

Lokacija: Voglje

Spletna stran: www.sencur.si

Podatki o projektu

Leto zaključka: 2009

Naše storitve na projektu

Za investitorja Občina Šenčur smo pripravili projektno dokumentacijo za komunalno ureditev naselja Voglje. Projektna dokumentacija je obsegala fekalno kanalizacijsko omrežje s črpališčem (dolžine 4 km), vodovodno omrežje (dolžine 5 km) ter ureditev cest z odvodnjavanjem in umiritvijo prometa.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!