Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Ureditev komunalne infrastrukture severnega dela Mengša

Naročnik: Občina Mengeš

Lokacija: Mengeš

Spletna stran: www.menges.si

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja, rekonstrukcija

Dolžina: 2.730 m ureditve cest z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo, 2.580 m fekalne kanalizacije, 2.370 m vodovodnega omrežja

Leto zaključka: 2015

Naše storitve na projektu

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!