Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Ureditev komunalne infrastrukture v Stari Loki, Virlogu, Binklju, Trnju in Veštru

Naročnik: Občina Škofja Loka

Lokacija: Škofja Loka

Spletna stran: www.skofjaloka.si

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Dolžina: 3.230 m ureditve cest z odvodnjavanjem in javno razsvetljavo, 2.430 m fekalne kanalizacije, 2.590 m vodovodnega omrežja

Leto zaključka: 2015

Naše storitve na projektu

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!