Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Zbirni center BLED

Naročnik: Občina Bled

Lokacija: Bled

Spletna stran: www.bled.si

Podatki o projektu

Tip projekta: novogradnja

Gradbena parcela: 4.400 m2

Bruto površina: 2.100 m2

Leto zaključka: 2009

Naše storitve na projektu

Ob predvideni lokaciji čistilne naprave Bled je investitor zgradil center za organizirano zbiranje odpadkov. Zbirni center je namenjen ločenemu zbiranju nenevarnih odpadkov (papir, embalaže, tekstil, steklo, les, razsuti material, zeleni odpad), nevarnih odpadkov (topila in razredčila, kisline in baze, fotokemikalije, pesticidi, oprema, ki vsebuje kloro- in fluorovodike; barvila, črnila, lepilne smole,…) in škodljivih odpadkov (jedilna olja in maščobe ter detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,…).

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!