Načrtujete investicijo? Načrtujmo jo skupaj!

Kontaktirajte nas

Zbirni center ŠENČUR

Naročnik: Občina Šenčur

Lokacija: Šenčur

Spletna stran: www.sencur.si

Podatki o projektu

Bruto površina: 2.330 m2

Leto zaključka: 2005

Naše storitve na projektu


V občini Šenčur je predvidena izgradnja zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov, s potrebnimi prestavitvami, razširitvami in drugimi prilagoditvami obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so potrebne za uresničitev predvidenih posegov. Trenutno ima občina več zbiralnic ločenih frakcij; zbirnega centra, kjer bi občani lahko oddajali vse ločene frakcije, odpadno embalažo, zeleni odpad in kosovne odpadke, pa nima.

V načrtovanem zbirnem centru se nenevarni odpadki zbirajo v 23 zabojnikih. Posebni, škodljivi in nevarni odpadki (barve, laki, lepila,..) se zbirajo v manjših kontejnerjih, cisternah in rezervoarjih v posebnem objektu – skladišču, ki je ob objektu za osebje. Zbirni center sestavljata objekt za osebje s sanitarijami in skladišče za nevarne, škodljive in posebne odpadke.

Načrtujete investicijo?

Zagotovite si učinkovito rešitev!